top of page

Om BST 
 

BST - En teori för allt och alla 

BST_logo_white_RGB.png

BST grundades under sökandet efter en teori som kunde fungera som ram för behandling av ängsligt personlighetssyndrom och har senare visat sig fungera bra för detta ändamål oavsett diagnos.

 

BST har en logisk och strukturerad uppbyggnad och är lätt att förstå och omsätta i praktiken.

 

För att göra teorin och de praktiska övningarna så lätt tillgängliga som möjligt har de spelats in på video. Fyll i kontaktschemat om du önskar veta mer om teorin och de praktiska övningarna. 

 

bottom of page