top of page

Behandling

Omsorgsfull behandling

Vid behandlingsstart bestäms mål för behandlingen och det upprättas en behandlingsplan med de åtgärder som krävs för att uppnå uppsatta mål.

 

Behandlingen anpassas efter den enskildas behov och kan bestå av psykofarmaka, psykoedukation och/eller psykoterapi med olika inriktningar.

 

Psykofarmaka insätts vanligast vid behandlingsstart för att lindra symptom och öka funktionsnivån men kan insättas närsomhelst under behandlingen,

 

Behandlingstid med psykofarmaka styrs av symptomnivån och varierar från ett par månader till flera år (gäller speciellt vid ADHD). 

 

 

bottom of page