top of page

Behandling

Kostnadseffektiv behandling

Vid behandlingsstart upprättas en behandlingsplan som listar behandlingsmål samt de åtgärder som planeras för att uppnå målen. 

 

Psykofarmaka insätts vanligtvis vid behandlingsstart för att lindra symptom och öka funktionsnivån. Psykoedukation är ett vanligt tillägg. 

 

I de flesta fall är också psykoterapi behövligt för att bearbeta negativa livshändelser och överkomma dessa på ett strukturerat sätt-

 

Behandlingen syftar till att vara så kortvarig som möjligt för att spara tid och pengar.

 

 

bottom of page