top of page

Uppföljning
 

Flexibel uppföljning

Uppföljning är viktig för att förhindra återfall och inkluderar en eller flera av följande:

1. Psykofarma 

2. Psykoedukation

3. Psykoterapi

Medikamentell uppföljning är i allmänhet mindre tidskrävande än psykoedukation och psykoterapi men kan kombineras med dessa. Se olika bokningsalternativ under "Mer info". 

 

Uppföljningsfrekvensen varierar med diagnos och svårighetsgrad av symptom.

bottom of page