Behandling

Effektiv och skonsam behandling med noggrann uppföljning.

Behandlingen riktar sig till enskilda och startar med en diagnostisk utredning. Behov för psykofarmaka och sjukskrivning utvärderas fortlöpande.

 

Behandlingen tar teoretisk utgångspunkt i Body State Theory och följer i huvudsak kursen 13 steg till frihet, men anpassas efter patientens behov och önskemål. Bilateral stimulering (EMDR) ingår ofta.

 

Observera att behandlingen inte är avsedd för psykiatriska symptom som kräver sjukhusvård.