top of page

Behandling

Effektiv och skonsam behandling med noggrann uppföljning.

Behandlingen riktar sig till enskilda och startar med en diagnostisk utredning. Behov för psykofarmaka och sjukskrivning utvärderas fortlöpande.

 

Behandlingen tar teoretisk utgångspunkt i Body State Theory och följer i huvudsak kursen 13 steg till frihet, men anpassas efter patientens behov och önskemål. Bilateral stimulering (EMDR) ingår ofta.

 

Observera att behandlingen inte är avsedd för psykiatriska symptom som kräver sjukhusvård.

bottom of page