top of page

Mer information om utredningen

En fullständig psykiatrisk utredning med klinisk och diagnostisk intervju tar vanligtvis två utredningstimmar. En ADHD-utredning kan ta något längre tid pga. formella krav i samband med utredningen.

Utredningen startar med ifyllande av frågeformulär följt av ett kort (15 min) möte online för att utvärdera behov av fortsatt utredning och/eller behandling. Mötet är gratis.

Frågeformulär ger en uppfattning om svårighetsgrad av symptom och funktionsnivå, både vid ifyllnadstillfället och tidigare, t.ex. i barndomen. Svaren genomgås vid mötet.

Priser:

 

Möte innan utredning (15 min): Gratis

Utredning (50 min): 2500 kr. 

 

bottom of page