top of page

Psykoedukation

Syftet med psykoedukation är att öka förståelsen för sig själv och sin diagnos. Psykoedukation är också en bra utgångspunkt för psykoterapi. Det finns psykoedukation som är speciellt anpassade efter olika diagnoser som till exempel ADHD-skola* och psykoedukation som är diagnosoberoende.

 

Psykoedukationen som erbjuds här är diagnosoberoende och upplagd som kurs med möjlighet för individuell uppföljning. Den baserar sig teoretiskt på BST och kan kombineras med både BST-baserad psykoterapi (kurs) och medicinuppföljning.    

Priser: 

BST-baserad psykoedukation (kurs): 590 kr.

Individuell uppföljning (50 min)*: 2500 kr.

 

*Kan kombineras med medicinuppföljning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Exempel på psykoedukation för vuxna med ADHD är Safren, Hesslinger och dialektisk beteendeterapi (DBT), Det finns också tidsplaneringsverktyg, till exempel Pomodorometoden.

Safren: KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Klienthandbok (Bokus 375 kr)

Hesslinger: Psykoterapi för vuxna med ADHD arbetsbok (Libris 169 kr)

Pomodorometoden: se till exempel https://projektledarbloggen.se/pomodoro-metoden/

bottom of page