top of page

Psykofarmaka

Vid ADHD förskrivs centralstimulantia (CS), vid ångest blandat med mild-moderat depression ofta SSRI och vid moderat-svår depression till exempel Bupropion. SSRI verkar stabiliserande på nervsystemet, Bupropion aktiverande. CS och Bupropion har prompt effekt medan det tar ett par veckor innan SSRI har effekt.

 

Psykofarmaka har bieffekter. Förväntade bieffekter av CS är minskad matlust, hjärtklappning, högt blodtryck, och trötthet när effekten avtar samt sömnsvårigheter. Bupropion har liknande bieffekter samt kan ge ökad ångest. SSRI kan övergående ge mer ångest och orolig mage mm. samt har ofta sexuella biverkningar.

  

Mediciner som har trötthet som bieffekt ges ofta som sömngivande vid lättare sömnproblem. Exempel är α2-antagonisten Mirtazapin som förutom trötthet också har viktuppgång som bieffekt. Andra exempel är Propavan, Lergigan, Alimemazin och Atarax. Vid medelsvåra sömnproblem förskrivs ofta Melatonin (Aritonin) och vid svåra sömnproblem kan Zopiclon (Imovane)och Zolpidem (Stilnoct) förskrivas i en kortare period. 

bottom of page