top of page

Psykofarmaka

Vid ADHD förskrivs centralstimulantia (CS), vid ångest blandat med mild-moderat depression ofta SSRI och vid moderat-svår depression till exempel Bupropion. SSRI verkar stabiliserande på nervsystemet, Bupropion aktiverande. CS och Bupropion har prompt effekt medan det tar ett par veckor innan SSRI har effekt.

 

Förväntade bieffekter av CS är minskad matlust, hjärtklappning, högt blodtryck, och trötthet när effekten avtar samt sömnsvårigheter. Bupropion har liknande bieffekter samt kan öka ångest. Bör därför undvikas vid stark ångest. SSRI kan övergående ge mer ångest och orolig mage mm. samt kan ha sexuella biverkningar.

  

Mediciner som har trötthet som bieffekt ges ofta som sömngivande vid lättare sömnproblem. Exempel är den antidepressiva α2-antagonisten Mirtazapin som förutom trötthet också har viktuppgång som vanlig bieffekt. Andra exempel på sömngivande mediciner är Propavan, Lergigan, Alimemazin och Atarax. Vid medelsvåra sömnproblem kan Melatonin förskrivas (t.ex. Aritonin, 100 tabletter 278 kr) och vid svåra sömnproblem kan Zopiclon (Imovane)och Zolpidem (Stilnoct) vara aktuellt för en övergående period. 

Priser: Se under "info"

bottom of page