top of page

Mer information om behandling vid uppstart

Inför behandlingsstart görs en kroppsundersökning (somatiskt status) samt tas blodprover för att utesluta fysiska orsaker till de psykiska symptom som t.ex. lågt blodvärde, sjukdomar i sköldkörteln eller bisköldkörteln, lever- eller njursjukdom, diabetes, vitaminbrist. Avvikande status el. provsvar följs upp på vårdcentralen. 

Inför insättande av CS kontrolleras puls, blodtryck, EKG och vikt samt ibland drogscreening och IQ-test. Avvikande EKG, blodtryck, puls, vikt, IQ och drogscreening följs upp på vårdcentralen. 

Priser:

Behandlingsstart (50 min): 2500 kr.

Läkarintyg sjukskrivning: 500 kr.

Andra intyg: enligt avtal

Recept:150 kr.

Blodprover: 1250 kr.

EKG: 

Drogscreening:

WAIS-IV:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*IQ-test

Självtest: https://iq-metric.com/en/pre-test

Klinisk intervju: Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV) 

bottom of page