top of page

Information om behandlingen

Behandlingen ämnar sig för lätta till medelsvåra psykiska symptom och problem och påbörjas direkt efter utredningen. Vanlig behandlingstid är ett år och 10-20 återbesök. Mediciner ordineras vid behandlingsstart (vid behov) men dosen justeras fortlöpande och reduceras så fort som möjligt och ska om möjligt vara helt eller delvis utsatt vid behandlingsslut. 

Innan behandlingsstart bör en läkarundersökning ha utförts och blodprover blivit tagna - för att utesluta fysisk sjukdom som orsak till de psykiska symptomen. Regelbunden mätning av blodtryck och puls är viktigt. 

Behandlingen baserar sig på Body State Theory och följer kursen 13 steg till frihet, men de praktiska övningarna som ingår anpassas individuellt. Hemuppgifter (övningar) samt råd om diet och motion ingår. 

Observera att behandlingen inte är avsedd för psykiska symptom som kräver sjukhusvård. Behandlingen evalueras med hjälp av fyra frågeformulär som fylles i vid behandlingsstart och behandlingsslut (frivilligt)*.

Har du frågor, boka gärna en tid för ett möte eller ta kontakt via kontaktschemat.

*Du kan se närmare på frågeformulären här:

 

Självförtroende:

https://wwnorton.com/college/psych/psychsci/media/rosenberg.htm

 

Depressionssymtom: 

https://psykiatristod.se/download/18.1af131d916e45020f6b2920b/1574078568521/MADRS-Sjalvskattning.pdf

 

Ångestsymtom

https://skadekompassen.se/wp-content/uploads/2020/11/HAD-Hospital-Anxiety-and-Depression-Scale.pdf

 

Wellbeing

https://www.fxplus.ac.uk/sites/default/files/documents/wellbeing_self-assessment_form.pdf

Priser för utredning och behandling

 

Utredning (80 minuter): 2200 kronor

Behandling (45 minuter): 1600 kronor

 

bottom of page