top of page

Information om kursen Stoppa Mobbning

Denna kurs riktar sig till enskilda, skolor och andra som är intresserade av hur mobbning snabbt kan identifieras och stoppas och därmed förebyggas. 

Kursen köpes via webbshoppen.


Kursen består av 8 förinspelade presentationer som varar ca. 10 minuter och innehåller frågor som kan användas som utgångspunkt för diskussion. Handledning erbjuds på förfrågan, individuellt eller i grupper.

1. Mobbning gör ont – också många år senare. Här presenteras statistik om mobbning: förekomst i olika grupper fördelat på ålder och kön samt de vanligaste seneffekterna.


2. De som inte gör något är värst. Här beskrivs de vanligaste personlighetsdragen hos de som är involverade i mobbning: offer, mobbare, de aktiva (mobben) och passiva vittnena (bystanders). 


3. Mobbning uppstår inte utan mobbare. Här presenteras hur mobbning (typiskt) uppstår och kan upprätthållas år efter år. 


4. Mobbning och dödlighet. Denna presentation ser närmare på sambandet mellan mobbning och dödlighet. 


5. Diagnosen som självuppfyllande profetia. Här beskrivs hur symptom som uppstår hos offer för mobbning kan feltolkas som, eller bekräfta, psykiatriska diagnoser som t.ex. Alzheimer’s . 

 

6. Mobbning – vems ansvar? Här diskuteras vem/vilka det är som har ansvar för att imobbning dentifieras och stoppas på skolor och arbetsplatser. Rättsliga aspekter berörs. 


7. Stöd och hjälp till de som drabbas. Offer för mobbning behöver kvalificerad hjälp för att komma sig vidare i livet utan men. Också anhöriga behöver ofta hjälp och stöd. 


8. Konkreta råd till skolor. Forskning visar att vissa interventioner är mer effektiva än andra för att förebygga mobbning och hjälpa de involverade. Svårast är ofta att identifiera mobbningen eftersom både offer och förövare har intresse av att den förblir dold.

 

Kursavgift (100 kronor).

Kursavgiften (100 kronor) går oavkortat till inititivet Stoppa mobbning. 

 

Rådgivning/handledning: enligt överenskommelse

 

bottom of page