top of page

Mer information om kurserna

Det är tre grundkurser och tre temakurser.

 

Grundkurser:

1. Psykoedukation: Syftar till att lära känna sig själv (och andra bättre). Kroppen är en pålitlig informant om man bara kommer ihåg att fråga.

 

2. Psykoterapi: Syftar till att bearbeta och överkomma minnen av negativa livshändelser. Praktiska övningar har inspirerats av ST och EMDR-terapi.

 

Endast för leg. vårdpersonal

 

3. Fördjupningskurs för dem som önskar utbilda sig till BST-terapeuter. Denna kurs innehåller detaljerad information om BST och dess neurovetenskapliga bakgrund. Dessutom ingår tips och råd om diagnostik och behandling av olika psykiatriska diagnoser och posttraumatiska tillstånd såsom post-mobbning eller post-tidig separation. För att bli certifierad krävs individuell uppföljning och handledning på patientvideor samt två godkända sådana.

Temakurser:

1: Hitta din inre fysiogiska balans. Här ingår teori om andningens betydelse för välmåendet och enkla övningar för att förbättra andningsfunktionen (och välmåendet),

 

2: Utveckla din kvinnliga styrka. Den här kursen riktar sig till kvinnor som är nyfikna på att lära sig mer om biologiska könsskillnader och hur dessa påverkar kvinnors och mäns utveckling. Empowermentövningar ingår. 

3: Frigör dig från olyckliga relationer. Här ingår teori som beskriver hur lätt det är att fastna i olyckliga relationer och praktiska övningar som beskriver frigörings-processen steg för steg. 

Möjlighet för individuell uppföljning / handledning finns oavsett kurs och nivå.

Priser:

 

Alla kurser 590 kr styck 

Individuell uppföljning / handledning (50 min): 2500 kr

Certifieringsavgift: 5000 kr.

Pris: Efter överenskommelse

 

bottom of page