top of page

Information om utbildning i Body State Theory

Utbildningen vänder sig till legitimerad vårdpersonal som önskar lära om Body State Theory (BST) och de praktiska applikationerna som ingår i grundkurs och behandling. Det är också möjligt att bli certifierad i BST-behandling. 

Över hälften av patienterna i vuxenpsykiatrin (öppenvården) har en comorbid personlighetsstörning, oftast ängslig eller emotionellt instabil. De relationella problemen har sina rötter i barndomen och uttrycks som misstroende mot själv och andra, undvikande och impulsivitet etc. 

En majoritet av patienterna rapporterar om omsorgssvikt och mobbning i uppväxten. Barn anpassar sig efter föräldrarnas och skolkamraternas behov och förväntningar med syftet att passa in - och inte sticka alltför mycket ut. 

I utbildningen ingår kursen 13 steg till frihet samt läroboken Body State Theory: Practical Applications (Läs mer) inkluderat det femte kapitlet som ger råd och tips om psykiatrisk diagnostik och behandling från ett BST-perspektiv. 

Utbildningen är webbaserad och består av föreläsningar och workshops. Handledning ges individuellt eller gruppvis. För certifiering krävs videoupptag av de övningar som ingår i kursen 13 steg till frihet.

Har du frågor, boka gärna en tid för ett möte eller ta kontakt via kontaktschemat!

Pris: Efter överenskommelse

 

bottom of page