top of page

Information om kursen Kvinnors Hälsa 

Forskning visar att kvinnor erbjuds billigare och sämre medicinsk behandling, att mediciner inte alltid är utprövade på kvinnor och att biverkningsprofiler för kvinnor saknas. Det är utgångspunkten för denna kurs. 

 

Kvinnors kroppsliga symptom uppfattas också ofta som psykisk ohälsa, eller symptomen igenkänns inte eftersom det kan saknas könsspecifika sjukdomsbeskrivningar.

 

Kvinnor berättar heller inte alltid om orsaken till besöket utan en direkt fråga kan vara nödvändig, t.ex. hur relationerna hemma ser ut. Det är ett känt faktum att det farligaste stället för en kvinna att befinna sig är i hemmet.

 

Kvinnor är också generellt sämre än män på att ta plats och är ofta alltför snälla och eftergivliga (statistiskt) vilket gör att de blir ”osynliga” och därmed inte får den hjälp de behöver.

 

De är dessutom vana att mötas av fördomar och kanske ser sig själva med samhällets ögon, som objekt istället för subjekt. Syftet med kursen är därför att att medvetandegöra kvinnor om deras kvinnliga och medicinska rättigheter.

 

Kursen består av förinspelade presentation och inkluderar övningar som stärker självförtroendet. Handledning kan ges på efterfrågan, individuellt eller i grupper.

Kursen köpes via webbshoppen.

Notera att kursmaterialet är upphovsrättsskyddat ©

Kursavgift 200 kronor

 

 

bottom of page