top of page

Information om kursen Women Empowerment

Kvinnor utsätts kontinuerligt för ojämlikt bemötande utan att de kanske själva är medvetna om det. Syftet med kursen är därför att medvetandegöra och bemyndiga kvinnor. 

 

Kursen blandar teori och praktik. Den teoretiska delen innehåller undervisning.

I den praktiska delen ingår övningar där deltagarna får träna på att sätta adekvata gränser för sig själv (sic!) och andra. 

  

Kursdeltagande förutsätter att du är kvinna och har gått kursen 13 steg till frihet. Notera att kursmaterialet är upphovsrättsskyddat ©

 

Kursen köpes via webbshoppen.

Kursavgift: 200 kronor per person 

 

bottom of page