top of page

Psykofarmaka

Effekten av insatt medicinering vägs mot eventuella bieffekter.​ 

CS-medicinering kräver extra noggrann uppföljning med EKG och blodprover årligen samt också kontroll av vikt, puls och blodtryck vid dosjustering. Vanliga biverkningar är nedsatt matlust, extraslag, illamående, hjärtklappning och trötthet när effekten av medicinerna avtar. Vid kraftig viktnedgång, svår hjärtklappning och utmattningssymptom kan det vara nödvändigt att reducera dosen eller utsätta CS-medicineringen.

Priser: Se under "info"

 

bottom of page