top of page

Body State Theory

Body State Theory beskriver hur självet formas och finslipas under uppväxten i samspel med familj och vänner.

 

Teorin beskriver sex kroppstillstånd. Kroppen befinner sig vanligtvis i ett kroppstillstånd av kontroll men i takt med påfrestningar kan kontrollen böra svikta vilket ger upphov till psykiska symptom och problem.

 

Dessa kan behandlas effektivt med hjälp av den praktiska applikationen som tar utgångspunkt i Body State Theory. 

Ingen produkt

bottom of page