top of page

Välkommen till Neuroinstitute.

in the ring.png

Vad vi erbjuder

Institutet utreder och behandlar snabbt och kostandseffektivt lätta till moderata psykiska symptom vanliga vid depression, ångest, impulsivitet, posttraumatisk stress, uppmärksamhetsproblem och relationsproblem. Utredningen leder fram till en eller flera diagnoser, som behandlingen därefter tar utgångspunkt i. Behandlingen anpassas efter den enskildas behov men består vanligtvis av en kombination av psykofarmaka, psykoedukation och psykoterapi. Remiss behövs inte. Ange önskad utredning/problem i kontaktformuläret. Institutet erbjuder också kurser i Body State Theory (BST).

Reviews

“Jag kände mig mottagen”, ”kursen var väldigt bra” och ”gav mer än väntat.”

Anonym - Kurs om utbrändhet och stress, YosYoga, Februari - Mars 2019

"Thank you Gunilla for you strength and your kindness! It has been a wonderful journey, also thanks to Isabella, always welcoming and with a great smile."

Tea Doro

"Thank you Gunilla for these wonderful days"

Anna Frascino

Kurser ⌄
hej_edited.png
bottom of page