top of page

Mer information om behandling under uppföljning

Syftet med medicinuppföljningen är att följa upp måendet och justera dosering av insatt medicinering samt uppmärksamma ev. biverkningar. Vid misstanke om organpåverkan tas blodprover, vid misstanke om hjärtpåverkan tas EKG etc. och vid misstanke om drogmissbruk tas drogscreening. 

Syftet med uppföljning av psykoedukation och psykoterapi är att optimera behandlingen och minska risken för återfall. Uppföljningsfrekvensen varierar med diagnos och svårighetsgrad men minskar i allmänhet mot slutet av behandlingen. En plan för uppföljningen upprättas. 

Priser::

Uppföljning (50 min)*: 2500 kr.

Uppföljning (30 min): 1500 kr. 

Uppföljning (15 min): 750 kr.

*Kan kombineras med psykoedukation/psykoterapi

Läkarintyg sjukskrivning: 500 kr.

Andra intyg: enligt avtal

Recept:150 kr.

Blodprover: 1250 kr.

EKG: 

Drogscreening:

bottom of page